Tłumaczenia pisemne to ogromna grupa tłumaczeń. Mogę śmiało powiedzieć, że zdobywając swoje doświadczenie, tłumaczyłam dokumenty praktycznie z każdej dziedziny życia. Lista, którą znajdziesz poniżej, nie jest w żadnej mierze wyczerpująca. Pamiętaj, że zawsze możesz spytać mnie o możliwość tłumaczenia dokumentu, którego nie znajdziesz w moim opisie. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną w dogodny dla Ciebie sposób. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj. Standardowe ceny tłumaczeń pisemnych znajdziesz w moim cenniku, a w przyszłości możesz uzyskać on-line szacunkową wycenę Twojego dokumentu [w przygotowaniu].

 • Akty poświadczenia dziedziczenia
 • Akty założycielskie spółek
 • Pełnomocnictwa
 • Poświadczenia notarialne kopii dokumentów
 • Poświadczenia podpisów
 • Umowy deweloperskie
 • Umowy zakupu nieruchomości
 • Umowy sprzedaży udziałów
 • Zgody na wyjazd dziecka za granicę
 • Business plany
 • Dokumentacja przetargowa
 • Faktury
 • Korespondencja handlowa
 • Materiały promocyjne/reklamowe
 • Oferty handlowe
 • Raporty roczne
 • Sporządzanie transkrypcji i tłumaczenie zapisu audio rozmów handlowych
 • Sprawozdania finansowe
 • Statuty
 • Umowy, kontrakty handlowe
 • Umowy spółek
 • Wyciągi z rejestru handlowego
 • Zaświadczenia o wpisie do CEIDG
 • Zaświadczenia z ZUS, US
 • Dyplomy ukończenia studiów
 • Indeksy/karty przebiegu studiów
 • Opinie
 • Programy nauczania
 • Świadectwa szkolne
 • Świadectwa maturalne
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursów
 • Bilanse
 • Opinie biegłych rewidentów
 • Rachunki zysków i strat
 • Raporty roczne
 • Raporty z kontroli
 • Sprawozdania finansowe
 • Sprawozdania z audytu
 • Zeznania podatkowe PIT, CIT, VAT
 • Certyfikaty ukończonych kursów/szkoleń
 • CV
 • Dokumenty postępowania sądowego w sprawach pracowniczych
 • Listy motywacyjne
 • Ogłoszenia o pracę
 • Świadectwa kwalifikacji
 • Świadectwa pracy
 • Umowy o pracę
 • Zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu
 • Zwolnienia lekarskie
 • Dokumentacja kwalifikacyjna do adopcji
 • Dokumenty postępowania sądowego w sprawach cywilnych
 • Dokumenty postępowania sądowego w sprawach karnych
 • Dokumenty postępowania sądowego w sprawach pracowniczych
 • Dokumenty postępowania sądowego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
 • Dokumenty postępowania sądowego w sprawach rozwodowych
 • Korespondencja mailowa, sms-owa, WhatsApp, itp.
 • Listy
 • Pisma procesowe
 • Postanowienia sądowe
 • Protokoły przesłuchań
 • Sporządzanie transkrypcji i tłumaczenie zapisu audio
 • Tłumaczenie zapisu audio rozpraw sądowych
 • Wezwania
 • Wyroki sądowe
 • Akty stanu cywilnego:
  – akty urodzenia
  – akty ślubu
  – akty zgonu
  – zaświadczenie o stanie cywilnym
  – zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego
 • Deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT
 • Deklaracje ZUS
 • Dokumenty rejestracyjne pojazdów
 • Dowody osobiste
 • Paszporty
 • Prawa jazdy
 • Zaświadczenia o zameldowaniu
 • Zezwolenia na pobyt
 • Zezwolenia na pracę
 • Zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem
 • Artykuły/opracowania medyczne
 • Karty leczenia szpitalnego
 • Sprawozdania z badań laboratoryjnych
  – grupa krwi
  – badania biochemiczne
  – badania immunologiczne
  – badania genetyczne
  – COVID (więcej o zakresie tłumaczeń znajdziesz tutaj) [link do strony na blogu]
  – diagnostyka obrazowa (Roentgen, USG, TK, RM)
  – markery nowotworowe
  – morfologia krwi
 • Zaświadczenia lekarskie
 • Zwolnienia lekarskie