Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych – tzw. RODO – poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:
Administratorem Twoich danych jest:
Katarzyna Pawlak – Tłumaczenia, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 54/56 m. 23, NIP: 521-128-95-95.

kontakt:
Tel.: +48 698 054 991
E-mail: kontakt@tlumaczprzysiegly.waw.pl
Administrator dokłada należytej staranności w celu zapewnienia, że dane osobowe:

 • są przetwarzane zgodnie z ustawą;
 • są gromadzone do określonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu, które nie jest związane z tymi celami;
 • są przechowywane w formie zgodnej z ustawą.
  Zakres przetwarzanych danych:
  Kategorie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych obejmują: dane identyfikacyjne (imię̨, nazwisko, data urodzenia, PESEL, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres zamieszkania) oraz dane dotyczące zawartych umów.
  Podanie danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne, jednak niezbędne na potrzeby realizacji zlecenia. Dane te będą przechowywane przez okres 10 lat, tj. do momentu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją zlecenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  Twoje dane osobowe są̨ przetwarzane w następującym celu:
  a) realizacji zleconej usługi tłumaczenia (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  b) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  c) wewnętrznych celów administracyjnych stanowiących realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d) archiwalnym na wypadek prawnej konieczności dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Okres przechowywania:
 • Dane przetwarzane w oparciu o zgodę̨ są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub stwierdzenia, że dane uległy dezaktualizacji.
 • Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora są przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę̨ takiego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Dane przetwarzane w pozostałym zakresie będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż̇ 10 lat od zakończenia stosunku prawnego łączącego klienta z firmą Katarzyna Pawlak Tłumaczenia.
  Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz firmy Katarzyna Pawlak Tłumaczenia, na przykład biurom rachunkowym, firmom informatycznym, czy kancelariom prawnym na wypadek dochodzenia roszczeń.
  Twoje prawa jako podmiotu danych osobowych
  Masz prawo:
  – do dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co nie wpłynie na przetwarzanie danych, które nastąpiło na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem;
  – do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  – w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich danych, chyba że będzie w stanie wykazać́, że dane te są niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́.
  Twoje dane osobowe nie podlegają̨ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem: rodo@tlumaczprzysiegly.waw.pl
  Ciasteczka (cookies)
  Strona internetowa wykorzystuje „ciasteczka” (pliki typu cookie) w celu świadczenia usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb odwiedzających. Korzystając z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących „ciasteczek” zgadzasz się, aby były one umieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie zmienić te ustawienia korzystając z opcji dostępnych w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe zasady, opuść tę stronę internetową.