Jak rozliczane są strony tłumaczenia pisemnego?

Klienci często pytają mnie, jak rozliczam tłumaczenia i są zdziwieni, że dają do tłumaczenia jedną stronę A4, a ja mówię im, że w tłumaczeniu wyjdą, na przykład, 2 strony.
Warto zrozumieć zasadę liczenia stron.

Zarówno w przypadku tłumaczeń zwykłych, jak i przysięgłych, strony rozliczane są na znaki, według tekstu wynikowego (czyli według tłumaczenia).
Jedna strona tłumaczenia w przypadku tłumaczeń przysięgłych to 1800 znaków ze spacjami. W przypadku dokumentów sporządzonych w edytorach tekstowych typu Word, łatwo oszacować tę liczbę korzystając z funkcji Statystyka wyrazów – znaki ze spacjami.

Sprawa ma się gorzej w przypadku dokumentów .pdf. Zachęcam wówczas do skorzystania z konwertera plików pdf na Word, co pozwala oszacować w przybliżeniu ilość znaków. Piszę w przybliżeniu, gdyż zdarzają się sytuacje, że narzędzie niedokładnie przekonwertuje tekst i jego fragmenty zostaną potraktowane jako zdjęcie, przez co nie będą ujęte w kalkulacji znaków. Ma to szczególnie miejsce w przypadku plików .pdf słabej jakości. Warto więc zawsze wziąć poprawkę, że ostateczna liczba znaków w tłumaczeniu może się różnić od tej oszacowanej samodzielnie.

Tłumaczenia przysięgłe

Sprawa ma się trochę inaczej w przypadku tłumaczeń przysięgłych. Tutaj jedna strona równa się 1125 znaków ze spacjami. Należy jednak pamiętać, że tłumacz zobowiązany jest do opisania pieczęci, podpisów i innych elementów, jakimi opatrzony jest dokument. Może też zaistnieć konieczność dokonania opisu dokumentu. To będzie oznaczało dodatkowe znaki, a co za tym idzie, może sprawić, że ostateczna liczba stron będzie wyższa niż szacowana na podstawie liczby znaków oryginału.
W przypadku korzystania z automatycznej wyceny dokumentów, musisz pamiętać o tych zasadach. Jeżeli zamówisz u mnie tłumaczenie, ja potwierdzę liczbę stron i wycenę przed przystąpieniem do jego wykonania. W ten sposób unikniemy przykrych niespodzianek i jasno określimy zasady współpracy.