Jak wygląda egzamin na prawo jazdy z tłumaczem przysięgłym?

Cudzoziemiec nie znający biegle języka polskiego i przystępujący do egzaminu na prawo jazdy w Polsce zobowiązany jest do stawienia się na egzamin w obecności tłumacza przysięgłego. Zasada ta dotyczy wyłącznie egzaminów praktycznych. I wszystkich kategorii….

Jak rozliczane są strony tłumaczenia pisemnego?

Klienci często pytają mnie, jak rozliczam tłumaczenia i są zdziwieni, że dają do tłumaczenia jedną stronę A4, a ja mówię im, że w tłumaczeniu wyjdą, na przykład, 2 strony.Warto zrozumieć zasadę liczenia stron. Zarówno w przypadku…